Mã cuộc thi : 1061 - LUYỆN TẬP #25


Giờ máy chủ : 2022-07-01 05:33:37
Hoàn thành

Trạng thái : Kết thúc    Phạm vi cuộc thi : Công khai
Thời gian bắt đầu : 2022-06-19 17:00:00
Thời gian kết thúc : 2022-06-24 23:59:00


Download

Xếp hạng Tên đăng nhập Họ và tên Đã giải được Tổng thời gian ABCD
1khanhpgPhạm Gia Khánh331:34:1701:45:33(-3)06:59:17(-2)19:29:27(-5)
2thinhlqLê Quang Thịnh362:03:4805:17:58(-3)22:27:37(-2)29:58:13(-8)
3phulxLê Xuân Phú3148:36:0500:52:0527:32:24(-6)117:51:36(-1)
4binhntNguyễn Thái Bình3152:57:0310:03:18(-4)28:20:15(-4)110:53:30(-3)
5quandlmĐặng Lê Minh Quân225:55:4904:01:47(-3)19:34:02(-4)(-2)
6ninhdnNgô Đình Ninh2144:06:2323:04:07(-15)112:02:16(-12)(-1)
7cuongvdVũ Đức Cường2233:59:43112:31:51(-18)113:07:52(-7)
8linhndkNguyễn Đ Khánh Linh2237:17:24112:12:08(-1)124:05:16(-2)
9minhnpNguyễn Phúc Minh108:12:1207:52:12(-1)
10giangnntNguyễn N Trà Giang130:02:4729:42:47(-1)(-1)(-1)
11ngannpNguyễn Phương Ngân1112:54:22112:34:22(-1)(-1)
12minhpbPhạm Bình Minh1113:49:22112:49:22(-3)
13NamtnTrịnh Nhật Nam1121:50:56119:30:56(-7)
14thanhhtHoàng Tiến Thành000:00:00(-1)(-2)(-1)