Day Week Month Year  

STT Tên đăng nhập Họ và tên Trường Đã giải được Nộp bài Tỉ lệ
1
Nguyễn Phương Ngân
75.00%
2
Phạm Đức Anh
50.00%
3
Lê Xuân Phú
50.00%
4
Nguyễn N Trà Giang
25.00%
5
Phạm Gia Khánh
22.22%
6
Vũ Đức Cường
12.50%
7
Phạm Bình Minh
100.00%
8
Đinh Nhật Minh
100.00%
9
Bùi Thế Anh
100.00%
10
man
50.00%
11
Ngô Đình Ninh
33.33%
12
Nguyễn Đ Khánh Linh
11.11%
1-50 51-100 101-150 151-200 201-250 
251-300 301-350 351-400 401-450 451-500