Day Week Month Year  

STT Tên đăng nhập Họ và tên Trường Đã giải được Nộp bài Tỉ lệ
1
Phạm Gia Khánh
11.57%
2
Đặng Lê Minh Quân
18.15%
3
kakakaka
85.71%
4
Lê Quang Thịnh
23.00%
5
Lê Xuân Phú
28.35%
6
Ngô Đình Ninh
19.69%
7
Vũ Đức Cường
18.16%
8
Nguyễn Phương Ngân
51.59%
9
Nguyễn Hải An
41.10%
10
Nguyễn Thái Bình
31.21%
11
Trần Mạnh Danh
28.30%
12
Nguyễn N Trà Giang
26.32%
13
Nguyễn Đ Khánh Linh
24.46%
14
Bùi Anh Kiên
34.38%
15
Nguyễn Phúc Minh
17.12%
16
Thành Nam
31.45%
17
Lê Minh Vũ
23.21%
18
Phạm Thu Giang
34.29%
19
Nguyễn Minh Đức
26.47%
20
Nguyễn Minh Tuấn
61.82%
21
Hoàng Tiến Thành
58.62%
22
Nguyễn Phương Anh
27.64%
23
Phạm Bình Minh
28.30%
24
Tô Vũ Hải Đăng
33.33%
25
Trịnh Nhật Nam
23.20%
26
dtalog
23.08%
27
Phạm Đức Anh
51.06%
28
Ngô Thị Nhung
48.98%
29
Vũ Nhật Quang
38.10%
30
Phạm Đức Lộc
44.23%
31
Phạm Minh Hòa
30.26%
32
Bùi Thế Anh
19.83%
33
Nguyễn N Phương Linh
55.00%
34
Vũ Đức Gia Huy
45.45%
35
Nguyễn.T Nhất Phong
59.38%
36
Nguyễn Điều
34.55%
37
Đào Ngọc Hà
31.67%
38
Trần Mai Thy
42.86%
39
Vũ Tuấn Anh Khoa
28.57%
40
Nguyễn Thiện Nhân
32.08%
41
Phạm Hồng Thái
19.51%
42
Mai Vũ Hoàng
73.68%
43
Nguyễn Đỗ Vy Thảo
35.90%
44
Phạm Minh Hằng
33.33%
45
Nguyễn Duy Anh
21.31%
46
TD Trần Minh Khoa 8A1
16.46%
47
Hoàng Minh Hiếu
37.50%
48
Nguyễn Tuấn Kiệt
36.36%
49
Trịnh Bình An
30.77%
50
Nguyễn Hoàn
20.00%
1-50 51-100 101-150 151-200 201-250 
251-300 301-350 351-400 401-450 451-500