Day Week Month Year  

STT Tên đăng nhập Họ và tên Trường Đã giải được Nộp bài Tỉ lệ
1
Phạm Gia Khánh
Trường THPT Chuyên Hạ Long - Tin K32
12.17%
2
Nguyễn Hải An
THPT Chuyên Hạ Long
43.66%
3
Đặng Lê Minh Quân
Trường THPT Chuyên Hạ Long - Tin K32
13.16%
4
Lê Quang Thịnh
Trường THPT Chuyên Hạ Long - Tin K32
17.29%
5
Lê Xuân Phú
THPT Chuyên Hạ Long - toán k32
22.23%
6
Ngô Đình Ninh
Trường THPT Chuyên Hạ Long - Tin K32
20.26%
7
Vũ Đức Cường
Trường THPT Chuyên Hạ Long - Tin K32
18.83%
8
Bùi Anh Kiên
Trường THPT Chuyên Hạ Long - Tin K32
21.64%
9
Nguyễn Thái Bình
Trường THPT Chuyên Hạ Long - Tin K32
32.14%
10
Trần Mạnh Danh
Trường THPT Chuyên Hạ Long - Tin K32
21.19%
11
Nguyễn Phúc Minh
Trường THPT Chuyên Hạ Long - Tin K32
21.61%
12
Thành Nam
Trường THPT Chuyên Hạ Long - Tin K32
23.89%
13
Nguyễn Đ Khánh Linh
Trường THPT Chuyên Hạ Long - Tin K32
25.82%
14
Nguyễn N Trà Giang
Trường THPT Chuyên Hạ Long - Tin K32
36.76%
15
Phạm Đức Anh
Trường THPT Chuyên Hạ Long - Lớp C1K32
37.75%
16
Phạm Bình Minh
Trường THPT Chuyên Hạ Long - Tin K32
26.65%
17
Hoàng Tiến Thành
Trường THPT Chuyên Hạ Long - Tin K32
41.50%
18
Phạm Tuấn Duy
THPT Chuyên Hạ Long ka ba mốt
66.30%
19
Nguyễn Phương Anh
Trường THPT Chuyên Hạ Long - Tin K32
30.05%
20
Phạm Hồng Thái
Trường THPT Chuyên Hạ Long - Tin K32
34.40%
21
Phạm Thu Giang
Trường THPT Chuyên Hạ Long - Tin K32
43.80%
22
Đinh Nhật Minh
THPT Chuyên Hạ Long
58.51%
23
Trịnh Nhật Nam
Trường THPT Chuyên Hạ Long - Tin K32
20.19%
24
Vũ Đức Gia Huy
Trường THPT Chuyên Hạ Long - Tin K32
38.81%
25
Nguyễn N Phương Linh
Trường THPT Chuyên Hạ Long - Tin K32
46.79%
26
Phạm Minh Hòa
Trường THPT Chuyên Hạ Long - Tin K32
34.12%
27
Vũ Nhật Quang
Trường THPT Chuyên Hạ Long - Tin K32
35.46%
28
Trần Mai Thy
Trường THPT Chuyên Hạ Long - Tin K32
30.28%
29
Nguyễn Đỗ Vy Thảo
Trường THPT Chuyên Hạ Long - Tin K32
41.10%
30
kakakaka
THPT Chuyên Hạ Long - K33
85.71%
31
Đào Ngọc Hà
Trường THPT Chuyên Hạ Long - Tin K32
40.60%
32
Trịnh Bình An
Trường THPT Chuyên Hạ Long - Tin K32
33.85%
33
Nguyễn T Hồng Anh
Trường THPT Chuyên Hạ Long - Tin K32
26.61%
34
Nguyễn Phương Ngân
Trường THPT Chuyên Hạ Long - C3K32
46.99%
35
tuanlq
THPT Chuyên Hạ Long
47.70%
36
Nguyễn Lê Minh
Trường THPT Chuyên Hạ Long - Tin K32
45.40%
37
Nguyễn Thiện Nhân
Trường THPT Chuyên Hạ Long - Tin K32
31.98%
38
Phạm Đức Lộc
Trường THPT Chuyên Hạ Long - Tin K32
40.88%
39
Ngô Thị Nhung
Trường THPT Chuyên Hạ Long - Tin K32
43.71%
40
Hoàng Minh Hiếu
Trường THPT Chuyên Hạ Long - Tin K32
35.53%
41
Phạm Minh Hằng
Trường THPT Chuyên Hạ Long - TinK32
25.98%
42
Nguyễn Hải Dương
Trường THPT Chuyên Hạ Long
29.41%
43
Hiền Công Hữu Thuận
thpt chl
37.88%
44
Huy Đoẹp Choai
THPT Chuyên Hạ Long
32.26%
45
Huy Hoang
30
35.51%
46
Vũ Đức Trọng
THPT Chuyên Hạ Long - K31
32.39%
47
Tô Vũ Hải Đăng
THPT Chuyên Hạ Long
33.33%
48
Nhoc_don_coi
THPT Chuyên Hạ Long; Khóa 2021-2024
44.33%
49
Nguyễn Tiến Dũng
THPT Chuyên Hạ Long
41.84%
50
Hoàng Gia Huy
THPT Chuyên Hạ Long k32 toan
38.68%
1-50 51-100 101-150 151-200 201-250 
251-300 301-350 351-400 401-450 451-500