Mã bài    Tên đăng nhập    Ngôn ngữ    Kết quả   

Mã chạy Tên đăng nhập Họ và tên Mã bài Kết quả Bộ nhớ Thời gian Ngôn ngữ Độ dài mã Thời điểm chấm
28048thinhlqLê Quang ThịnhTime Limit Exceed
11556KB
5511ms
C++2208 bytes2022-06-20 20:40:26
28047phulxLê Xuân PhúAccepted
2752KB
47ms
C++540 bytes2022-06-20 20:32:24
28046phulxLê Xuân PhúWrong Answer
11192KB
142ms
C++727 bytes2022-06-20 20:06:26
28045phulxLê Xuân PhúTime Limit Exceed
4392KB
20374ms
C++982 bytes2022-06-20 19:35:35
28044quandlmĐặng Lê Minh QuânWrong Answer
3364KB
63ms
C++676 bytes2022-06-20 18:13:44
28043thanhhtHoàng Tiến ThànhRuntime Error
2272KB
16ms
C++984 bytes2022-06-20 18:03:59
28042thinhlqLê Quang ThịnhWrong Answer
7460KB
65ms
C++1411 bytes2022-06-20 16:27:41
28041thinhlqLê Quang ThịnhWrong Answer
7460KB
67ms
C++1406 bytes2022-06-20 16:21:03
28040thinhlqLê Quang ThịnhTime Limit Exceed
7460KB
5519ms
C++1406 bytes2022-06-20 16:20:42
28039thinhlqLê Quang ThịnhWrong Answer
7460KB
67ms
C++738 bytes2022-06-20 16:16:51
28038ninhdnNgô Đình NinhWrong Answer
2752KB
47ms
C++322 bytes2022-06-20 16:09:17
28037ninhdnNgô Đình NinhRuntime Error
2752KB
41ms
C++323 bytes2022-06-20 16:07:30
28036ninhdnNgô Đình NinhRuntime Error
2752KB
45ms
C++322 bytes2022-06-20 16:06:36
28035ninhdnNgô Đình NinhAccepted
8528KB
261ms
C++980 bytes2022-06-20 16:04:07
28034ninhdnNgô Đình NinhRuntime Error
2752KB
45ms
C++320 bytes2022-06-20 16:03:39
28033quandlmĐặng Lê Minh QuânAccepted
24176KB
222ms
C++1270 bytes2022-06-20 16:02:32
28032thinhlqLê Quang ThịnhTime Limit Exceed
3364KB
5530ms
C++1030 bytes2022-06-20 15:45:30
28031thinhlqLê Quang ThịnhTime Limit Exceed
3364KB
5523ms
C++933 bytes2022-06-20 15:44:40
28030thinhlqLê Quang ThịnhAccepted
2752KB
59ms
C++679 bytes2022-06-20 15:27:37
28029NamtnTrịnh Nhật NamWrong Answer
6092KB
271ms
C++188 bytes2022-06-20 14:56:37
28028ninhdnNgô Đình NinhWrong Answer
8528KB
264ms
C++1028 bytes2022-06-20 14:39:47
28027ninhdnNgô Đình NinhWrong Answer
8528KB
320ms
C++975 bytes2022-06-20 14:35:55
28026quandlmĐặng Lê Minh QuânAccepted
2756KB
44ms
C++745 bytes2022-06-20 12:34:02
28025khanhpgPhạm Gia KhánhAccepted
11536KB
92ms
C++1154 bytes2022-06-20 12:29:27
28024khanhpgPhạm Gia KhánhRuntime Error
2008KB
11ms
C++1158 bytes2022-06-20 12:29:15
28023quandlmĐặng Lê Minh QuânWrong Answer
2756KB
65ms
C++720 bytes2022-06-20 12:25:06
28022quandlmĐặng Lê Minh QuânWrong Answer
2756KB
51ms
C++721 bytes2022-06-20 12:24:05
28021ninhdnNgô Đình NinhWrong Answer
8528KB
418ms
C++997 bytes2022-06-20 11:46:35
28020minhpbPhạm Bình MinhRuntime Error
2224KB
44ms
C++464 bytes2022-06-20 11:23:32
28019ninhdnNgô Đình NinhRuntime Error
2004KB
12ms
C++1002 bytes2022-06-20 11:14:11
28018giangnntNguyễn N Trà GiangTime Limit Exceed
2744KB
20417ms
C++433 bytes2022-06-20 10:47:44
28017ninhdnNgô Đình NinhRuntime Error
3512KB
112ms
C++871 bytes2022-06-20 10:27:47
28016ninhdnNgô Đình NinhRuntime Error
3512KB
108ms
C++1120 bytes2022-06-20 10:20:23
28015ninhdnNgô Đình NinhRuntime Error
3512KB
105ms
C++1351 bytes2022-06-20 10:19:19
28014ninhdnNgô Đình NinhRuntime Error
7028KB
106ms
C++1312 bytes2022-06-20 10:18:15
28013ninhdnNgô Đình NinhRuntime Error
3512KB
103ms
C++1311 bytes2022-06-20 10:14:33
28012ninhdnNgô Đình NinhRuntime Error
3512KB
106ms
C++1239 bytes2022-06-20 10:14:19
28011ninhdnNgô Đình NinhRuntime Error
3512KB
107ms
C++1310 bytes2022-06-20 10:14:00
28010ninhdnNgô Đình NinhRuntime Error
3612KB
114ms
C++1338 bytes2022-06-20 10:12:03
28009ninhdnNgô Đình NinhRuntime Error
3612KB
109ms
C++1375 bytes2022-06-20 10:07:00
28008cuongvdVũ Đức CườngRuntime Error
2304KB
15ms
C++420 bytes2022-06-20 10:03:08
28007quandlmĐặng Lê Minh QuânTime Limit Exceed
18592KB
22233ms
C++1089 bytes2022-06-20 10:02:03
28006cuongvdVũ Đức CườngRuntime Error
2208KB
16ms
C++435 bytes2022-06-20 10:02:03
28005cuongvdVũ Đức CườngRuntime Error
2208KB
22ms
C++440 bytes2022-06-20 10:01:35
28004cuongvdVũ Đức CườngRuntime Error
2196KB
22ms
C++428 bytes2022-06-20 10:01:16
28003cuongvdVũ Đức CườngRuntime Error
2196KB
18ms
C++422 bytes2022-06-20 10:00:41
28002cuongvdVũ Đức CườngRuntime Error
13904KB
15ms
C++431 bytes2022-06-20 10:00:04
28001cuongvdVũ Đức CườngRuntime Error
2304KB
18ms
C++423 bytes2022-06-20 09:49:43
28000cuongvdVũ Đức CườngRuntime Error
2304KB
16ms
C++425 bytes2022-06-20 09:49:06
27999cuongvdVũ Đức CườngRuntime Error
13904KB
15ms
C++431 bytes2022-06-20 09:48:53