Mã bài    Tên đăng nhập    Ngôn ngữ    Kết quả   

Mã chạy Tên đăng nhập Họ và tên Mã bài Kết quả Bộ nhớ Thời gian Ngôn ngữ Độ dài mã Thời điểm chấm
28147phamducminhPhạm Đức MinhWrong Answer
2184KB
25ms
C++185 bytes2022-06-24 21:18:04
28146linhndkNguyễn Đ Khánh LinhAccepted
2756KB
51ms
C++466 bytes2022-06-24 21:05:16
28145thanhhtHoàng Tiến ThànhWrong Answer
4008KB
49ms
C++471 bytes2022-06-24 20:58:35
28144thanhhtHoàng Tiến ThànhWrong Answer
3524KB
18ms
C++471 bytes2022-06-24 20:57:45
28143NamtnTrịnh Nhật NamAccepted
6092KB
275ms
C++431 bytes2022-06-24 16:30:56
28142NamtnTrịnh Nhật NamWrong Answer
6092KB
266ms
C++415 bytes2022-06-24 16:10:41
28141NamtnTrịnh Nhật NamWrong Answer
6092KB
270ms
C++406 bytes2022-06-24 16:07:30
28140NamtnTrịnh Nhật NamWrong Answer
9996KB
270ms
C++412 bytes2022-06-24 16:05:36
28139NamtnTrịnh Nhật NamWrong Answer
9996KB
270ms
C++412 bytes2022-06-24 16:03:12
28138NamtnTrịnh Nhật NamWrong Answer
9996KB
272ms
C++413 bytes2022-06-24 15:58:32
28137linhndkNguyễn Đ Khánh LinhRuntime Error
9996KB
271ms
C++592 bytes2022-06-24 15:46:41
28136NamtnTrịnh Nhật NamRuntime Error
6092KB
277ms
C++560 bytes2022-06-24 15:23:32
28135linhndkNguyễn Đ Khánh LinhWrong Answer
2744KB
82ms
C++388 bytes2022-06-24 15:09:58
28134linhndkNguyễn Đ Khánh LinhWrong Answer
2744KB
94ms
C++389 bytes2022-06-24 15:09:31
28133phulxLê Xuân PhúAccepted
12112KB
47ms
C++534 bytes2022-06-24 14:51:36
28132phulxLê Xuân PhúWrong Answer
10156KB
17ms
C++550 bytes2022-06-24 14:50:59
28131thanhhtHoàng Tiến ThànhWrong Answer
3924KB
89ms
C++392 bytes2022-06-24 11:33:59
28130cuongvdVũ Đức CườngAccepted
8068KB
252ms
C++490 bytes2022-06-24 10:45:17
28129cuongvdVũ Đức CườngWrong Answer
8068KB
252ms
C++464 bytes2022-06-24 10:44:51
28128ngannpNguyễn Phương NgânWrong Answer
2744KB
90ms
C++361 bytes2022-06-24 10:44:03
28127cuongvdVũ Đức CườngTime Limit Exceed
6288KB
12835ms
C++940 bytes2022-06-24 10:37:15
28126ninhdnNgô Đình NinhAccepted
2756KB
69ms
C++466 bytes2022-06-24 10:17:24
28125ninhdnNgô Đình NinhWrong Answer
2744KB
106ms
C++389 bytes2022-06-24 10:16:33
28124ninhdnNgô Đình NinhWrong Answer
2744KB
89ms
C++404 bytes2022-06-24 10:16:16
28123ninhdnNgô Đình NinhWrong Answer
2744KB
88ms
C++392 bytes2022-06-24 10:15:33
28122ninhdnNgô Đình NinhWrong Answer
2188KB
17ms
C++392 bytes2022-06-24 10:15:21
28121cuongvdVũ Đức CườngAccepted
3536KB
48ms
C++520 bytes2022-06-24 10:07:52
28120cuongvdVũ Đức CườngWrong Answer
3536KB
65ms
C++518 bytes2022-06-24 10:07:20
28119cuongvdVũ Đức CườngWrong Answer
3536KB
57ms
C++518 bytes2022-06-24 10:07:04
28118cuongvdVũ Đức CườngWrong Answer
2792KB
51ms
C++511 bytes2022-06-24 10:06:47
28117cuongvdVũ Đức CườngWrong Answer
2792KB
49ms
C++419 bytes2022-06-24 09:55:15
28116minhpbPhạm Bình MinhAccepted
9996KB
276ms
C++560 bytes2022-06-24 09:49:22
28115minhpbPhạm Bình MinhWrong Answer
6092KB
272ms
C++554 bytes2022-06-24 09:47:57
28114minhpbPhạm Bình MinhRuntime Error
2224KB
48ms
C++552 bytes2022-06-24 09:47:18
28113ngannpNguyễn Phương NgânAccepted
2968KB
268ms
C++454 bytes2022-06-24 09:34:22
28112cuongvdVũ Đức CườngAccepted
2968KB
296ms
C++555 bytes2022-06-24 09:31:51
28111cuongvdVũ Đức CườngWrong Answer
2576KB
274ms
C++549 bytes2022-06-24 09:31:27
28110cuongvdVũ Đức CườngOutput Limit Exceed
2576KB
271ms
C++594 bytes2022-06-24 09:31:13
28109cuongvdVũ Đức CườngRuntime Error
2224KB
43ms
C++593 bytes2022-06-24 09:30:59
28108linhndkNguyễn Đ Khánh LinhWrong Answer
2576KB
272ms
C++524 bytes2022-06-24 09:19:38
28107linhndkNguyễn Đ Khánh LinhAccepted
2576KB
278ms
C++528 bytes2022-06-24 09:12:08
28106linhndkNguyễn Đ Khánh LinhCompile Error
0KB
0ms
C528 bytes2022-06-24 09:11:51
28105ninhdnNgô Đình NinhAccepted
2756KB
67ms
C++599 bytes2022-06-24 09:02:16
28104ninhdnNgô Đình NinhTime Limit Exceed
2348KB
26ms
C++595 bytes2022-06-24 09:01:35
28103cuongvdVũ Đức CườngRuntime Error
2316KB
23ms
C++494 bytes2022-06-24 08:38:02
28102cuongvdVũ Đức CườngTime Limit Exceed
16996KB
22877ms
C++899 bytes2022-06-24 08:28:49
28101cuongvdVũ Đức CườngTime Limit Exceed
22744KB
23093ms
C++818 bytes2022-06-24 08:26:12
28100cuongvdVũ Đức CườngMemory Limit Exceed
131200KB
5241ms
C++820 bytes2022-06-24 08:25:20
28099binhntNguyễn Thái BìnhAccepted
27740KB
81ms
C++834 bytes2022-06-24 07:53:30
28098binhntNguyễn Thái BìnhTime Limit Exceed
3912KB
5531ms
C++657 bytes2022-06-24 07:52:53