Mã bài    Tên đăng nhập    Ngôn ngữ    Kết quả   

Mã chạy Tên đăng nhập Họ và tên Mã bài Kết quả Bộ nhớ Thời gian Ngôn ngữ Độ dài mã Thời điểm chấm
274221234kakakakaAccepted
2188KB
18ms
C++218 bytes2022-05-24 10:07:03
274211234kakakakaAccepted
2200KB
17ms
C++640 bytes2022-05-24 10:05:07
274201234kakakakaAccepted
2184KB
18ms
C++373 bytes2022-05-24 10:04:39
274191234kakakakaAccepted
2184KB
20ms
C++334 bytes2022-05-24 10:04:03
274181234kakakakaAccepted
21076KB
3727ms
Java768 bytes2022-05-24 10:03:21
274171234kakakakaAccepted
3512KB
140ms
C++672 bytes2022-05-24 10:02:10
274161234kakakakaAccepted
3904KB
102ms
C++485 bytes2022-05-24 10:01:41
274151234kakakakaAccepted
2184KB
26ms
C++791 bytes2022-05-24 10:01:13
274141234kakakakaAccepted
2184KB
24ms
C++262 bytes2022-05-24 10:00:44
274131234kakakakaAccepted
2184KB
35ms
C++296 bytes2022-05-24 10:00:12
274121234kakakakaAccepted
10152KB
52ms
C++435 bytes2022-05-24 09:59:48
274111234kakakakaAccepted
2184KB
20ms
C++213 bytes2022-05-24 09:58:58
274101234kakakakaAccepted
2184KB
18ms
C++242 bytes2022-05-24 09:58:31
274091234kakakakaAccepted
2344KB
20ms
C++410 bytes2022-05-24 09:57:59
274081234kakakakaAccepted
2344KB
45ms
C++441 bytes2022-05-24 09:57:23
274071234kakakakaAccepted
2188KB
18ms
C++205 bytes2022-05-24 09:56:53
274061234kakakakaAccepted
2184KB
24ms
C++267 bytes2022-05-24 09:56:27
274051234kakakakaAccepted
2184KB
44ms
C++296 bytes2022-05-24 09:56:00
274041234kakakakaAccepted
2184KB
23ms
C++273 bytes2022-05-24 09:55:30
274031234kakakakaAccepted
2184KB
19ms
C++175 bytes2022-05-24 09:54:53
274021234kakakakaAccepted
2184KB
21ms
C++282 bytes2022-05-24 00:11:13
274011234kakakakaAccepted
2184KB
19ms
C++361 bytes2022-05-24 00:10:53
274001234kakakakaAccepted
2184KB
17ms
C++128 bytes2022-05-24 00:10:29
273991234kakakakaAccepted
2184KB
20ms
C++247 bytes2022-05-24 00:09:53
273981234kakakakaAccepted
2184KB
22ms
C++203 bytes2022-05-24 00:09:17
273971234kakakakaAccepted
2184KB
18ms
C++221 bytes2022-05-24 00:08:24
273961234kakakakaAccepted
2188KB
17ms
C++299 bytes2022-05-24 00:08:01
273951234kakakakaAccepted
2184KB
21ms
C++224 bytes2022-05-24 00:07:09
273941234kakakakaAccepted
2184KB
18ms
C++188 bytes2022-05-24 00:06:50
273921234kakakakaAccepted
2184KB
18ms
C++271 bytes2022-05-24 00:06:14
273911234kakakakaAccepted
49220KB
482ms
C++621 bytes2022-05-24 00:04:17
273901234kakakakaAccepted
2184KB
94ms
C++460 bytes2022-05-24 00:03:31
273891234kakakakaAccepted
2340KB
213ms
C++324 bytes2022-05-24 00:02:39
273881234kakakakaAccepted
3904KB
357ms
C++685 bytes2022-05-24 00:02:18
273871234kakakakaAccepted
0KB
0ms
SQL24 bytes2022-05-23 23:58:19
273861234kakakakaAccepted
21872KB
955ms
C++628 bytes2022-05-23 23:57:13
273841234kakakakaAccepted
2732KB
83ms
C++686 bytes2022-05-23 23:56:09
273831234kakakakaAccepted
10936KB
177ms
C++757 bytes2022-05-23 23:55:40
273821234kakakakaAccepted
12108KB
1388ms
C++908 bytes2022-05-23 23:54:47
273811234kakakakaAccepted
2196KB
17ms
C++704 bytes2022-05-23 23:54:22
273801234kakakakaAccepted
2184KB
35ms
C++611 bytes2022-05-23 23:53:29
273791234kakakakaAccepted
2184KB
42ms
C++611 bytes2022-05-23 23:53:10
273781234kakakakaAccepted
6248KB
68ms
C++676 bytes2022-05-23 23:52:16
273771234kakakakaAccepted
6248KB
111ms
C++562 bytes2022-05-23 23:51:44
273761234kakakakaAccepted
6248KB
301ms
C++1003 bytes2022-05-23 23:51:18
273741234kakakakaAccepted
9996KB
21ms
C++424 bytes2022-05-23 23:50:45
273711234kakakakaAccepted
4684KB
139ms
C++716 bytes2022-05-23 23:49:26
273701234kakakakaAccepted
3124KB
54ms
C++436 bytes2022-05-23 23:49:03
273691234kakakakaAccepted
2184KB
22ms
C++625 bytes2022-05-23 23:48:39
273681234kakakakaAccepted
2340KB
16ms
C++472 bytes2022-05-23 23:48:15