1234--kakakakaThư
STT30Solved Problems List
Đã giải được96
Nộp bài112
AC99
WA8
TLE1
CE4
Thống kê
Trường:THPT Chuyên Hạ Long - K33
Email:[email protected]