anhdp--Phạm Đức AnhThư
STT15Solved Problems List
Đã giải được134
Nộp bài355
AC146
WA101
TLE38
MLE1
OLE4
RE25
CE40
Thống kê
Trường:Trường THPT Chuyên Hạ Long - Lớp C1K32
Email:[email protected]