anhnp--Nguyễn Phương AnhThư
STT19Solved Problems List
Đã giải được119
Nộp bài396
AC129
WA147
TLE45
OLE13
RE42
CE20
Thống kê
Trường:Trường THPT Chuyên Hạ Long - Tin K32
Email:[email protected]