antb--Trịnh Bình AnThư
STT32Solved Problems List
Đã giải được87
Nộp bài257
AC90
WA45
TLE16
OLE5
RE25
CE76
Thống kê
Trường:Trường THPT Chuyên Hạ Long - Tin K32
Email:[email protected]