duypt--Phạm Tuấn DuyThư
STT18Solved Problems List
Đã giải được120
Nộp bài181
AC123
WA41
TLE5
RE6
CE6
Thống kê
Trường:THPT Chuyên Hạ Long ka ba mốt
Email:[email protected]