giangnnt--Nguyễn N Trà GiangThư
STT14Solved Problems List
Đã giải được136
Nộp bài370
AC141
WA141
TLE36
MLE1
OLE3
RE21
CE27
Thống kê
Trường:Trường THPT Chuyên Hạ Long - Tin K32
Email:[email protected]