linhndk--Nguyễn Đ Khánh LinhThư
STT13Solved Problems List
Đã giải được142
Nộp bài550
AC158
PE1
WA175
TLE52
MLE6
OLE11
RE47
CE100
Thống kê
Trường:Trường THPT Chuyên Hạ Long - Tin K32
Email:[email protected]