linhnnp--Nguyễn N Phương LinhThư
STT25Solved Problems List
Đã giải được102
Nộp bài218
AC105
WA69
TLE10
OLE1
RE6
CE27
Thống kê
Trường:Trường THPT Chuyên Hạ Long - Tin K32
Email:[email protected]