locpd--Phạm Đức LộcThư
STT38Solved Problems List
Đã giải được74
Nộp bài181
AC79
WA58
TLE16
OLE8
RE9
CE11
Thống kê
Trường:Trường THPT Chuyên Hạ Long - Tin K32
Email:[email protected]