minhpb--Phạm Bình MinhThư
STT16Solved Problems List
Đã giải được125
Nộp bài469
AC133
WA159
TLE40
MLE8
OLE7
RE64
CE58
Thống kê
Trường:Trường THPT Chuyên Hạ Long - Tin K32
Email:[email protected]