minmin--vuducminhThư
STT97Solved Problems List
Đã giải được15
Nộp bài100
AC15
WA28
TLE26
MLE6
RE14
CE11
Thống kê
Trường:thpt ngo quyen
Email:[email protected]