namtm--Thành NamThư
STT12Solved Problems List
Đã giải được151
Nộp bài632
AC172
WA197
TLE68
MLE1
OLE52
RE36
CE106
Thống kê
Trường:Trường THPT Chuyên Hạ Long - Tin K32
Email:[email protected]