ngannp--Nguyễn Phương NgânThư
STT34Solved Problems List
Đã giải được86
Nộp bài183
AC86
WA58
TLE19
MLE1
OLE3
RE4
CE12
Thống kê
Trường:Trường THPT Chuyên Hạ Long - C3K32
Email:[email protected]