nhungnt--Ngô Thị NhungThư
STT39Solved Problems List
Đã giải được73
Nộp bài167
AC77
WA66
TLE12
OLE2
RE5
CE5
Thống kê
Trường:Trường THPT Chuyên Hạ Long - Tin K32
Email:[email protected]