thaiph--Phạm Hồng TháiThư
STT20Solved Problems List
Đã giải được118
Nộp bài343
AC135
WA68
TLE23
MLE1
OLE9
RE21
CE86
Thống kê
Trường:Trường THPT Chuyên Hạ Long - Tin K32
Email:[email protected]