thaondv--Nguyễn Đỗ Vy ThảoThư
STT29Solved Problems List
Đã giải được97
Nộp bài236
AC100
WA71
TLE14
OLE4
RE3
CE44
Thống kê
Trường:Trường THPT Chuyên Hạ Long - Tin K32
Email:[email protected]